Velkommen til Katrinedalskolen

Katrinedalskolen er en skole med 3 afdelinger: Svinninge, Gislinge og Kundby. Skolen er beliggende i den nordvestlige del af Holbæk Kommune.

Vi har omkring 750 elever fra. 0. - 9.klasse. Gislinge og Kundby rummer 0. - 6.klasse - når eleverne skal i 7.klasse tager de til Svinninge, hvor overbygningen fra hele området samles.

Skolen har i sin nuværende form eksisteret siden 2012. De 3 afdelinger var tidligere selvstændige skoler.

Siden er stadig under opbygning, så derfor kan der mangle oplysninger, men du er altid velkommen til at kontakte os.

Kontakt

Skoleleder Lars Hansson
       

Afd. Svinninge tlf 7236 7690
SFO tlf 7236 8260
SFO mobil 7236 4962

Afd. Gislinge tlf 7236 7740
SFO tlf 7236 5254

Afd. Kundby tlf 7236 7220
SFO tlf 7236 5237

Nyt

Vedrørende Katrinedalskolen afd. Kundby

Der er stillet forslag om, at sammenlægge Katrinedalskolens afd. Kundby med skolens to øvrige afdelinger i hhv. Svinninge og Kundby pr. 1. august 2015.

Udvalget for Børn har d. 3. februar 2015, besluttet at sende forslaget i høring hos MED-organisation, lokalforum Kundby, skolebestyrelsen og forældrebestyrelsen for Dagtilbudsdistrikt Katrinedal.

Efter endt høring genbehandles forslaget i Udvalget for Børn d. 24. marts 2015.

Læs baggrund for og beslutning om forslaget